Stockholm

Terrafem, Stockholm

Terrafem, Stockholm

Beskrivning

Terrafem Stockholm är en lokal organisation till Terrafem.Terrafem är en organisation som arbetar för att kvinnor med utländsk härkomst utsatta för våld i hederns namn och i alla andra former av våld har tillgång till stödsamtal, rådgivning och skydd på sitt modersmål. Detta görs via Terrafems rikstäckande stödtelefonen, juristjour och det skyddade boendet. Terrafem arbete för att kvinnor med utländsk härkomst erhåller kunskaper om normer och värderingar kring kön, kunskap om våldets mekanismer i allmänhet och våld i hederns namn i synnerhet. detta görs via opinion, utbildning och påverkansarbete.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.