Stockholm

Transboundary Conservation Foundation

Transboundary Conservation Foundation

Beskrivning

Insamlingsstiftelsen har till ändamål att stödja och underlätta bildandet av gränsöverskridande naturskyddsområden i världen och därigenom ge stöd åt hållbar ekonomisk utveckling, främja bevarandet av biologisk mångfald och kultur.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 121 99, 10225

Har du någon fråga?

Kontakta Transboundary Conservation Foundation

Webbplats

www.transboundary.se/