Stockholm

Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnars Riksförbund

Beskrivning

Unga Örnar bildades 1931 och är en rikstäckande och självständig barn- och ungdomsorganisation inom arbetarrörelsen. I vår organisation arbetar barn, ungdomar och vuxna tillsammans för barns rätt till en jämlik barndom och en meningsfull fritid. Unga Örnar är uppbyggt av avdelningar, kretsar och distrikt runt om i Sverige och tillsammans är vi en folkrörelse att räkna med. Vi delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar om allas lika värde, demokrati, jämlikhet och solidaritet. Unga Örnar är religiöst- och partipolitiskt obundna. Unga Örnar jobbar aktivt med FN:s barnkonvention och står alltid på barnens sida. Vi synliggör barn och ungas perspektiv, gör deras röster hörda och driver frågor som är viktiga för dem.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Olof Palmes Gata 9, 11137

Har du någon fråga?

Kontakta Unga Örnars Riksförbund

Webbplats

www.ungaornar.se