Uppsala

Uppsala Läns Dövas Förening

Beskrivning

Uppsala Läns Dövas Förening är en politiskt och religiöst obunden förening som är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund. ULDF främjar dövas intressen i alla frågor som rör deras arbets- och privatliv.

Föreningen är ett andra hem för länets döva och har över 100 medlemmar. Vi ordnar onsdagsträffar och ibland föreläsningar eller andra aktiviteter. Vi ger också ut en föreningstidning och försöker uppdatera hemsidan.

Bevaka denna organisation

Adress

Timmermansgatan 11, 75333

Telefonnummer

018-901 65

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://www.deafuppsala.com/