Uppsala

Uppsala Läns Dövas Förening

Beskrivning

Uppsala Läns Dövas Förening är en politiskt och religiöst obunden förening som är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund. ULDF främjar dövas intressen i alla frågor som rör deras arbets- och privatliv.

Föreningen är ett andra hem för länets döva och har över 100 medlemmar. Vi ordnar onsdagsträffar och ibland föreläsningar eller andra aktiviteter. Vi ger också ut en föreningstidning och försöker uppdatera hemsidan.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Timmermansgatan 11, 75333

Har du någon fråga?

Kontakta Uppsala Läns Dövas Förening

Webbplats

www.deafuppsala.com/