Göteborg

Utbildningscenter för integration (UCI)

Utbildningscenter för integration (UCI)

Beskrivning

UCI är en organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för ett rättvist och mänskligt samhälle, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelse samarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald. Alla är välkomna, män, kvinnor, barn och ungdomar oberoende etnisk tillhörighet. Föreningen har som huvudsakligt mål att integrera invandrare i det svenska samhället enligt vetenskapliga och hälsosamma normer. Vårt arbete är grundat på en idé där föreningen genom att bidra med kunskap, engagemang, aktiviteter, och återskapande av sociala nätverk ska tillföra en berikande och trygg miljö för medlemmarna så att de på ett effektivt och hälsosamt sätt integreras i det svenska samhället.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Brahegatan 5, 41501

Har du någon fråga?

Kontakta Utbildningscenter för integration (UCI)

Webbplats

www.uci.se