Umeå

Västerbottens Blåbandsdistrikt

Västerbottens Blåbandsdistrikt

Beskrivning

Blå Bandet är en nykterhetsorganisation på kristen grund, ett nätverk av frivilliga medlemmar som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och drogfri livsstil.

Blå Bandet vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter vi genomför. Vi vill särskilt värna om att barn och ungdomar får en trygg och drogfri uppväxt.

Blå Bandets vision är ett samhälle helt fritt från alkohol och andra droger. Vi tror inte att vi kan nå ända fram, men vårt val att leva helnyktert och med det kristna budskapet om kärleken som grund, kan vi göra viktiga insatser i samhället, både i vår närhet och i större sammanhang.

Blå Bandet arbetar också med opinionsbildning på många olika sätt. Vi vill förmedla viktig kunskap till såväl politiker och regering som till människor i vår nära omgivning.Vi vill att människor ska förstå det positiva i en nykter livsstil och en restriktiv alkoholpolitik. Som medlemmar i Blå Bandet vill vi själva fungera som positiva förebilder i vardagen.

Västerbottens Blåbandsdistrikt arbetar bland annat med ett informationsprogram som riktar sig till föräldrar och professionella inom barnomsorgen.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Skolgatan 40, 90325

Har du någon fråga?

Kontakta Västerbottens Blåbandsdistrikt

Webbplats

www.vasterbotten.sbu.nu/