Växjö

Växjö solidaritetsförening

Beskrivning

Växjö Solidaritetsförening är en religiöst och partipolitiskt obunden, nybildad förening som ämnar fortsätta att driva den butik som Emmaus Björkå bedrev i Växjö.

Vi vill tillsammans skapa meningsfull sysselsättning, som engagerar den enskilde att se sig själv i ett större sammanhang samtidigt som individen får insyn och kunskap både kring själva arbetsuppgiften och om samhället i övrigt. Målsättningen är att tillsammans arbeta praktiskt, och med solidaritet som grund.

Vår verksamhet ansluter sig till Emmausrörelsens grundfilosofi att genom insamling av kläder, prylar och möbler skapa förutsättningar för samhällsengagemang. Vi bedriver således insamling, vilket för närvarande vill säga att vi i första hand tar emot, men även att vi hämtar material hos kommuninvånarna.

Butiken sköts i huvudsak genom ideellt frivillighetsarbete, där arbetskraften till mer än hälften utgörs av föreningens medlemmar. Föreningens överskott skall delas ut som bidrag till andra organisationer och föreningar som arbetar med till exempel ungdoms-, jämställdhets- miljö- eller andra solidaritetsprojekt. Föreningen vill även verka som opinionsbildare kring humanitets- och rättvisefrågor.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Storgatan 14, 35231

Webbplats

emmausvaxjo.wordpress.com/