Stockholm

VISIR

VISIR

Beskrivning

VISIR är förkortningen för Vi Som Inte Röker. Vi är ett riksförbund, religiöst och politiskt obundet, som arbetar aktivt för ett rökfritt samhälle.
VISIR:s målsättning är att: Följa upp och påverka försäljningsförbudet av tobaksvaror till minderåriga, motverka passiv rökning i ännu ej sanerade miljöer, verka för att rökavvänjning i offentlig regi blir en realitet, motverka tobaksbruk i form av snus, motverka att foster och barn utsätts för nikotin.
Vi föddes 1974 och arbetar bl.a. med opinionsbildning och myndighetskontakter för att tobakslagen skall följas, WHO:s tobaksfria dag 31 maj varje år, Rökfria veckan – v. 47 – varje år med olika teman och aktiviteter, samarbete med Europa för gemensamma riktlinjer och aktiviteter i tobaksfrågorna.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Fjällgatan 23 A, 11628

Har du någon fråga?

Kontakta VISIR

Webbplats

www.visir.a.se