Fånga engagemanget - Malmö 6 maj

09:00 - 16:00

Översikt

 • Var

  Malmö. Adress skickas ut i samband med att du får bekräftelse om att du fått plats på utbildningen.

 • För vem

  Utbildningen vänder sig till deltagare från ideella föreningar, stiftelser och trossamfund i syd.

 • När

  2022-05-06
  09:00 — 16:00

 • Kostnad

  Gratis

Information

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. 

Ur innehållet:
 • Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
 • Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
 • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
 

 Vi bjuder på fika och lunch. Sista anmälningsdag är den 3 maj.

Utbildningen genomförs i samverkan med KC kompetenscenter.