Inkludera personer med funktionsnedsättning - digitalt 29 maj

29 maj 2024 09:00 — 12:00

Översikt

 • Var

  Digitalt via Zoom. Länk skickas ut i samband med att du får bekräftelse om att du fått plats på utbildningen.

 • För vem

  Utbildningen vänder sig till deltagare från ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

 • När

  29 maj 2024 09:00 — 12:00

 • Kostnad

  Gratis

Information

Under denna utbildning pratar vi om tillgänglighet och inkludering i föreningslivet för personer med en funktionsnedsättning. Vi lyfter vilka hinder för engagemang som kan uppstå för personer med funktionsnedsättning och visar på metoder och exempel på hur ni som organisation kan arbeta för att röja eller minska dessa hinder. Du får ta del av konkreta metoder och verktyg som kan stärka din organisations kapacitet att vara en öppen och välkomnande plats för personer med funktionsnedsättningar.

Ur innehållet:
 • Hinder för engagemang för personer med funktionsnedsättningar
 • "Vem är volontär?" Hur kan vi förändra synen på vem som kan vara aktiv i vår organisation
 • Inkluderande bemötande – Hur ni kan arbeta för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening 

Utbildningen är en fördjupning kopplad till vår grundutbildning om inkludering som kallas Inkludera ideella. Denna kurs kombineras med fördel med att tidigare ha gått kursen Inkludera Ideella (mer info och anmälan, 22 maj) men kan även genomföras fristående.

Anmälan/Avanmälan senast 28 maj. Om du inte avanmäler dig tar vi ut en avgift om 100 kr för att täcka våra kostnader och förberedelsetid.

Utbildningen finansieras med bidrag från Allmänna Arvsfonden

Tillgänglighet

Utbildningen genomförs digitalt och kommer autotextas via Zoom. Ange gärna om du har tillgänglighetsbehov som är bra för oss att känna till.