Webbinarium - Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

2 maj 2024 09:00 — 11:00

Översikt

  • Var

    Genomförs digitalt via Teams.

  • När

    2 maj 2024 09:00 — 11:00

  • Kostnad

    Gratis

Information

De ideella insatserna är omfattande i Sverige och för många organisationer är det ideella engagemanget centralt. Vi möter allt fler organisationer som funderar på att arvodera sina ideella. I och med arvoderingen kan det finnas eller uppstå en osäkerhet kring vilken kategori av anställd, uppdragstagare eller frivilligarbetare en persons insats räknas in.

Var går till exempel gränsen mellan arbetstagare, uppdragstagare och frivilligarbetare? Vad gäller för styrelseledamoten i en förening eller för volontären i en frivilligorganisation?

Volontärbyrån och Fremia bjuder in dig, som i ditt dagliga arbete hanterar rekrytering av volontärer, till ett digitalt webbinarium där vi går igenom arbetstagarbegreppet och var gränsen går mellan att vara organisatör att ideellt engagemang till att ni går över och räknas som arbetsgivare. Vi kommer ge dig tips och råd för att hjälpa dig att navigera mellan gränsdragningarna i detta ämne. Du kommer på förhand kunna skicka in frågor eller ställa dem direkt under seminariet.

Detta webbinarium är kostnadsfritt leds av Sven Rosqvist, Fremia och Johan Dahlén, Volontärbyrån.


Syfte
Syftet med seminariet är att ge dig som deltagare kunskaper och verktyg för att lättare förstå var gränsen går mellan anställningsförhållande och frivilligarbete.

Målgrupp
Styrelseledamöter, medarbetare med arbetsgivaransvar samt medarbetare eller ideella som hanterar rekrytering av volontärer.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.