”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”
För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner är något som lockar. Utifrån ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med. 
Tess arbetar som projektledare på Riksorganisationen FUB, en organisation som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. Utöver sin anställning är hon ideellt engagerad inom organisationens verksamhet ”Inre ringen”, sitter i FUB’s Stadgekommitté samt sitter som representant i rådet för mänskliga rättigheter. Men andra ord är det full fart, och fullt fokus på funktionsrättsfrågor. Vid frågan om vad som mer motiverar Tess i hennes engagemang så lyfter hon bland annat det man får tillbaka.  
– Många frågar mig hur jag orkar göra en massa saker inom FUB och i andra verksamheter. Då säger jag att ni kanske inte tänker på att det stärker mig. Att jag får positiv energi av att ge av min tid. 
FUB fanns där när vården svek 
Tess har gått i anpassad skola hela livet. Men först 2018, efter eget initiativ att göra en utredning, fick Tess diagnosen lätt intellektuell funktionsnedsättning (IF). Samtidigt som det var skönt att få en diagnos så berättar Tess att det var en väldigt tuff tid. Framför allt för att hon kände att stödet från vården var bristfällig. Under den tiden hittade hon stödet hon behövde från FUB. Det var under hösten 2018 som Tess började engagera sig i organisationen. Inom FUB fick Tess bra stöd i vad det innebär att ha en IF-diagnos och hon fick möjlighet att träffa andra personer i samma situation. 
 – Så något som ytterligare motiverar mig i mitt engagemang är möjligheten att hjälpa andra och kunna vara det stöd som jag själv saknade när jag fick min diagnos. 

Stor utvecklingspotential inom föreningslivet kring tillgänglighet 

Tess delar sin upplevelse av hur föreningslivet kan vara både inkluderande och exkluderande för personer med funktionsnedsättningar. Inom FUB har Tess känt sig välkommen och inkluderad, framför allt när hennes erfarenheter och kompetens tas tillvara. 
 – En dag fick jag frågan av en projektledare inom föreningen om jag också ville vara projektledare. Han tyckte att vi måste ha en person med egen erfarenhet av att leva med IF, och det är ju verkligen något som är inkluderande! 
Samtidigt belyser Tess hur kommunikationen från föreningar kan vara en källa till exkludering för personer med funktionsnedsättningar. Ett sätt att få fler att känna sig inkluderade är enligt Tess att använda lättläst text och bildstöd i kommunikationen. 
Tess understryker även vikten av att vara proaktiv i arbetet med inkludering. Hon uppmanar föreningar att kontakta funktionsrättsorganisationer för utbildning om olika funktionsnedsättningar, bemötande och hur man involverar fler volontärer med en funktionsnedsättning. 
Avslutningsvis betonar Tess vikten av samarbete och att söka partnerskap med människor och organisationer för att stärka inkluderingen. 
 – Jag tror mycket på samarbete, att helt enkelt hitta människor och andra organisationer att samarbeta med. Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare. 

 
Therese Wappsell är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare
[email protected] 
0734-227432 

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.