Ideella samtal – en podcast

Bilder

I vår poddserie pratar vi med spännande personer om olika perspektiv på ideellt engagemang.

I vår poddserie får du bland annat höra en forskares perspektiv, en ideell organisation och volontärers syn på engagemang. Du inblick i hur det är att vara ideellt engagerad, hur organisationer arbetar för att främja engagemang och hur engagemanget förändras över tid. 
Genom dessa samtal hoppas vi inspirera till engagemang och att du ska få såväl tips på hur din organisation kan jobba för att engagera fler som ökad kunskap om det ideella engagemanget i Sverige.

7.  Lärdomar från pandemin

 I detta avsnitt av Ideella samtal pratar vi om hur pandemin påverkat engagemanget och hur engagemanget kommer se ut framöver. Vi får möta Lisa Pettersson, volontärsamordnare på Uppsala Stadsmission samt Jamshid Masori, nationell volontärsamordnare för Kompis Sverige. Båda delar med sig av sina erfarenheter och spanar på vad som kommer vara viktigt för organisationer som vill engagera människor framöver.
Lyssna på avsnittet här

6. Så motverkar ideellt engagemang ofrivillig ensamhet

I detta avsnitt samtalar vi om ofrivillig ensamhet och om hur ideella organisationer hjälper personer som lider av sin ensamhet. Podden handlar också om hur man själv genom att engagera sig kan vaccinera sig mot sin ensamhet. I podden hör du Calle Norling och Maria Sandegård, från Volontärbyrån, samtala om detta viktiga ämne.
Lyssna på avsnittet här 

5. Så kan vi motverka hat och hot mot ideella

I detta avsnitt talar vi om hat och hot mot ideella tillsammans med Hanna Kroksson som är generalsekreterare för LSU - Sveriges ungdomsorganisationer och Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Right Defenders. Hanna berättar LSU:s undersökningar om hat och hot samt om att människorättsorganisationer och hbtq-rörelsen upplevt ett ökat hat och hot. Marcin ger även sin syn på utvecklingen och ger ideella organisationer några handfast tips och strategier för att förebygga hat och hot. Samtalet leds av Vanja Lundberg Höglund på Volontärbyrån.
Lyssna på avsnittet här  

4. Så påverkades det ideella engagemanget av pandemin

I detta avsnitt talar vi om pandemins effekter på det ideella engagemanget. I podden samtalar Johan Dahlén Strömgren med Sara Stigzelius, nationell samordnare medlemsfrågor på Rädda Barnen, om hur de ser att Rädda Barnen påverkats av pandemin och hur engagemanget kommer utvecklas framåt. I podden talar även Johan med Anna Snell från Volontärbyrån om erfarenheter utifrån Volontärbarometern 2021.
Lyssna på avsnittet här

3. Volontärerna: Emelie och Johanna

I detta avsnitt möter vi två volontärer, Emelie och Johanna som är ideellt engagerade i två olika organisationer. De berättar om vad som inspirerat dem att engagera sig ideellt, vad engagemanget betyder för dem och ger tips på vad de tycker är bra att tänka på när man som organisation söker nya frivilliga.
Lyssna på avsnittet här

2. Organisationen: Nema Problema

I detta avsnitt pratar vi med Ville från den ideella organisationen Nema Problema som arbetar för att  skapa möten mellan nya och etablerade i Sverige. Vi pratar om hur man som organisation kan göra för att engagera fler och Ville ger många bra tips på hur man kan gå tillväga för att nå nya målgrupper.
Lyssna på avsnittet här 

1. Forskaren: Johan von Essen

I detta avsnitt möter vi Johan von Essen. Johan är professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och forskar på civilsamhället och ideellt
engagemang. Johan ger oss en bild av hur det ideella engagemanget ser ut idag och vi pratar om hur det förändrats och  om och på vilket sätt engagemanget kan se annorlunda ut mellan olika åldersgrupper.
Lyssna på avsnittet här. 
Podcasten har finansierats med stöd av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.