Hjälp oss uppmärksamma det #ideellaSverige

Filmer

I Sverige engagerar sig varannan person ideellt i någon av landets fler än 250 000 ideella organisationer. Vi står i kiosken i barnens fotbollsklubb. Vi hjälper nyanlända att komma in i samhället. Vi höjer rösten för allas lika värde. Men vi syns för lite.

Hjälp oss att uppmärksamma det #ideellaSverige inför Frivilligveckan.

Så här gör du:
Posta den i era sociala kanaler med texten som finns i samma zip-fil:
Klappa dig själv på axeln och känn dig nöjd med att du och din organisation är med och hjälper till att uppmärksamma det #idellaSverige.

Visste du det här om ideellt engagemang ?

51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna
De engagerade lägger i snitt 18 timmar i månaden på sitt engagemang
Det finns 250 000 föreningar i Sverige
Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 131 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,32 procent av BNP

Om att vara ideellt engagerad

92 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
91 % av volontärerna känner meningsfullhet i livet genom sitt ideella engagemang.
87 % av volontärerna mår bättre genom sitt ideella engagemang.
31 % av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet.
21 % av volontärerna valde att engagera sig ideellt 2020 på grund av pandemin.
93 % av volontärerna vill engagera sig ideellt även nästa år.
30 % av volontärerna vill engagera sig för miljön och klimatet nästa år.
50 % av organisationerna upplever ett ökat behov av volontärer. 

Källor
Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002), Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019, Ersta Sköndal Bräcke högskola, SCB och Volontärbarometern 2021.