Lägg grunden för engagemanget

Bilder

Denna utbildning passar er som är relativt nystartartade som förening men också er som funnits länge och vill ta ett omtag eller träffa andra och utbyta erfarenheter kring arbetet med frivilliga.

Utbildningen tar avstamp i utmaningen i att balansera engagemanget hos individen med de ramar och strukturer som finns i föreningen. Vi kommer prata om att strukturera föreningen så att engagemanget leder mot gemensamma mål. Genom att ha tydliga strukturer och ett genomtänkt arbetssätt med frivilliga kan vi få nöjdare volontärer som trivs och stannar längre i föreningen.

Vi kommer också att ta upp hur ni kan hantera relationen mellan olika roller i föreningen, vilka utmaningar och möjligheter ni upplever med de ideella i er förening och hur ni kan se till att undvika att få missnöjda volontärer.

Under utbildningen får ni verktyg för att leda och hantera frivilliga i föreningen men också stora möjligheter att höra hur andra arbetar och inspireras av varandra.

Denna utbildning utgår från vår mer omfattande utbildning "Att leda frivilliga i föreningslivet" men lyfter in några nya perspektiv och är mer fördjupad kring de ämnen som tas upp.

Efter att du anmält dig får du ett automatiskt mejl om att vi mottagit din anmälan. Vi kontaktar sedan dig för att bekräfta att du fått en plats samt ger dig mer praktisk information kring utbildningen.

Kommande tillfällen:
23 NOVEMBER, GÖTEBORG, anmäl dig här
27 NOVEMBER, UPPSALA, anmäl dig här