726 volontäruppdrag

Läkare i världen söker legitimerad psykolog eller socionom med erfarenhet som vill göra skillnad för samhällets mest utsatta grupper!

Läkare i Världen

Var?Distansuppdrag
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Mänskliga rättigheter
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Är du legitimerad psykolog eller socionom med erfarenhet som vill göra skillnad för samhällets mest utsatta grupper? Vi söker nu söker nu volontärer från hela Sverige som kan ha samtal på distans med de besökarna som kommer till vår mottagning.

Läkare i Världens psykosociala mottagning kan jämföras med “första linjens” psykiatri. Vi ger psykosocialt stöd till papperslösa, asylsökande, EU-medborgare som befinner sig i utsatthet samt ensamkommande barn och unga som inte får sina vårdbehov tillgodosedda av den reguljära vården.

Som volontär hos oss är din främsta uppgift att ge socialt stöd i form av individuella stödsamtal som fokuserar på vardagliga levnadsproblem och den varaktiga stress som exempelvis livet i gatumiljö eller migrationsprocessen orsakar. Det innebär att du uppmärksammar de besvär och beteenden relaterade till traumatiska upplevelser eller psykiatriska problem som kräver medicinsk behandling. Din uppgift är att erbjuda praktiskt stöd, bedöma behov och orosmoment. Det betyder oerhört mycket för enskilda när du lyssnar på, tröstar och hjälper människor att hitta rätt information.

Tillsammans med våra volontärer ger vi vård, råd och stöd till dem som nekas det.

Specifika önskemål eller information: 
Att vara volontär på Läkare i Världen är både spännande, lärorikt och meriterande. Alla våra volontärer arbetar ideellt och nu söker vi volontärer med erfarenhet som kan vara en del av vårt nätverk på distans Din roll som legitimerad psykolog eller socionom kommer vara att uppmärksamma de som kommer, slussa vidare utifrån behov, utföra suicidbedömningar och stödjande samtal samt förmedla grundläggande kunskap i självomhändertagande. Språkkunskap är meriterande. Utdrag ur belastningsregister kommer begäras om vi skriver volontärkontrakt. Varmt välkomna att höra av er!
Minimiåtagande: 
Våra mottagningar har öppet en kväll i veckan, och då är volontärer tillgängliga online mellan ca 18.00-20.00. Som volontär vill vi att man är aktiv ca 1-2 gånger per månad. Du kommer få en allmän presentation av organisationen och sedan få möjlighet att gå bredvid erfarna volontärer som introduktion.
När och var genomförs uppdraget: 
Du skriver upp dig de kvällar du är tillgänglig och ska då vara tillgänglig 18-20.
Organisation: 
Läkare i Världen
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.