Stockholm

Läkare i Världen

Botar också orättvisor!

Läkare i Världen

Beskrivning

Läkare i Världen är den svenska grenen av Médecins du Monde, en internationell humanitär hjälporganisation som arbetar för att alla människor ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvård. 
I Sverige har vi funnits sedan 1991. Här bedriver vi mottagningsverksamhet på 8 orter runt om i landet. Vi betonar att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet och ger därför hjälp och stöd till utsatta grupper i samhället, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har gjort det till vår uppgift att rapportera om när denna mänskliga rättighet kränks. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.