Stockholm

Läkare i Världen

Läkare i Världen

Beskrivning

Läkare i världen är den svenska grenen av Médecins du Monde, en internationell humanitär hjälporganisation som arbetar för att alla människor ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvård, såväl i Sverige som utomlands.
Médecins du Monde har funnits sedan 1980 som internationell organisation. I Sverige har vi funnits sedan 1991. Tillsammans har vi som nätverk idag 370 sjukvårdsinsatser i 68 länder runt om i världen. Vi betonar att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet och ger därför hjälp och stöd till utsatta grupper i samhället, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har gjort det till vår uppgift att rapportera om när denna mänskliga rättighet kränks.

Bevaka denna organisation

Uppdrag