Stockholm

Läkare i Världen

Botar också orättvisor!

Läkare i Världen

Beskrivning

Läkare i Världen är den svenska grenen av Médecins du Monde, en internationell humanitär hjälporganisation som arbetar för att alla människor ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvård. 
I Sverige har vi funnits sedan 1991. Här bedriver vi mottagningsverksamhet på 8 orter runt om i landet. Vi betonar att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet och ger därför hjälp och stöd till utsatta grupper i samhället, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har gjort det till vår uppgift att rapportera om när denna mänskliga rättighet kränks. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag