Läkare i Världen — Umeå

Umeå - Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer som vill göra skillnad för samhällets mest utsatta grupper

Beskrivning

Vi söker dig som till exempel är psykolog, psykoterapeut eller kurator steg 1 till vår mottagning i Umeå. Du behöver ha erfarenhet av liknande arbete, gärna med målgruppen. Din främsta uppgift hos oss blir att ge socialt stöd i form av individuella stödsamtal som fokuserar på vardagliga levnadsproblem och den varaktiga stress som exempelvis livet i gatumiljö eller migrationsprocessen orsakar. Det innebär att du uppmärksammar de besvär och beteenden relaterade till traumatiska upplevelser eller psykiatriska problem som kräver medicinsk behandling. Din uppgift är att erbjuda praktiskt stöd, bedöma behov och orosmoment. Det betyder oerhört mycket för enskilda när du lyssnar på, tröstar och hjälper människor att hitta rätt information. Samtalen journalförs och utförs ofta med hjälp av tolk.

Läkare i världen är en människorättsorganisation som verkar för allas rätt till vård - till fysisk och psykisk hälsa. På våra mottagningar träffar vi människor som av olika skäl inte har tillgång till den offentliga vården och nekas sin rätt till hälsa. Vi hjälper och vårdar människor i utsatthet men vi arbetar även för deras rätt till offentlig vård.

Läkare i Världens psykosociala mottagning kan jämföras med “första linjens” psykiatri. Vi ger psykosocialt stöd till papperslösa, asylsökande, EU-medborgare som befinner sig i utsatthet samt ensamkommande unga som inte får sina vårdbehov tillgodosedda av den reguljära vården. 
Vår mottagning i Umeå är öppen tisdagkvällar mellan klockan 19-20.30.

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du kan engagera dig minst två kvällar i månaden.

När och var sker uppdraget

Uppdraget sker tisdagkvällar mellan klockan 19-20.30, på vår mottagning i Umeå.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen