Alzheimer Sverige — Umeå

Vill du vara med i styrelsen och uppstarten av Alzheimer Sverige Umeå?

Beskrivning

 Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för personer som lever med en demenssjukdom samt för deras anhöriga.  Vår uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar. 
  
 Vi har ideella lokalföreningar på flera orter runt om i Sverige. Lokalföreningen bedriver mötesplatsen Café minnesvärt, en träffpunkt där alla som vill är välkomna att lära sig mer om sjukdomen och kring vilka resurser och kompetenser som finns i samhället och i kommunen både för den som har en diagnos såväl för den som är anhörig.
  
 Nu har vi den stora glädjen och ambitionen att etablera oss även i Umeå. Men, för att kunna starta behöver vi skapa en styrelse med ordförande, kassör och sekreterare. Vi söker även personer som vill vara engagerade i Café minnesvärt och i föreningen. Vi sätter ett stort värde i att genom att finnas till hands kunna göra skillnad för någon annan. Vi hjälps åt att skapa en minnesvärd vardag.
  
 Känner du att detta kan vara intressant för dig? Varmt välkommen att kontakta oss! 

Minsta åtagande

Lokalföreningens styrelse kommer gemensamt överens om åtagandets omfattning.

När och var sker uppdraget

Lokalföreningens styrelse kommer gemensamt överens om åtagandets omfattning.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans