Malmö

Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige

Beskrivning

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor som lever med en kognitiv sjukdom samt deras anhöriga och närstående. Vår uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar. 

Alzheimer Sverige erbjuder rådgivning, dit du som patient eller anhörig kan vända dig med frågor kring symptom, diagnos eller hur man på bästa sätt navigerar inom svensk vård och omsorg. De som besvarar frågorna är välutbildade demenssjuksköterskor samt SilviaSystrar.

I våra lokalföreningar runt om i Sverige erbjuder vi mötesplatsen Café minnesvärt dit du kan vända dig för att veta mer kring Alzheimers sjukdom och vilka resurser och kompetenser som finns i just din kommun. Alla är välkomna, vi bjuder alltid på fika.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag