Alzheimer Sverige — Höganäs

Vill du vara med i Alzheimer Sverige Höganäs?

Beskrivning

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för personer som lever med en kognitiv hjärnsjukdom samt för deras anhöriga och närstående.  Vår uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnes sjukdomar. 
 
Vi har ideella lokalföreningar på flera orter runt om i Sverige. Lokalföreningen bedriver mötesplatsen Café minnesvärt, en träffpunkt där alla som vill är välkomna att lära sig mer om sjukdomen och kring vilka resurser och kompetenser som finns i samhället och i kommunen både för den som har en diagnos såväl för den som är anhörig.
 
Nu har vi den stora glädjen att ha startat även i Höganäs. Känner du att du vill vara engagerad och delaktig i föreningen är du varmt välkommen att kontakta oss! 

Minsta åtagande

Lokalföreningens styrelse kommer gemensamt överens om åtagandets omfattning.

När och var sker uppdraget

Detta kommer lokalföreningens styrelse överens om gemensamt.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen