Alzheimer Sverige

Kan du på distans hjälpa en lokalförening i styrelsefrågor?

Beskrivning

Alzheimer Sverige är en patient- och anhörigorganisation med medlemmar och lokalföreningar runt om i landet. Med våra verksamheter vill vi bidra till en tryggare vardag och ett demensvänligare samhälle. Alzheimer Sverige stöttar och vägleder både de drabbade av demenssjukdom och anhöriga. I våra lokalföreningar ordnas olika aktiviteter – bland annat temakvällar, samtalsgrupper, utflykter och föreläsningar.  Lokalföreningens engagemang och drivkraft är kärnan i Alzheimer Sverige. Att etablera nya lokalföreningar på fler orter är fantastiskt sätt att göra stor skillnad! 

De svårigheter Alzheimer Sverige ofta ställs inför är inte att knyta an personer som vill vara engagerade i lokalförenings aktiviteter utan många gånger är det svårigheten att finna personer som kan bidra med sin kompetens inom styrelsearbetet. Utan en styrelse, tyvärr ingen lokalförening. 

Alzheimer Sveriges förhoppning är att  komma i kontakt med dig som kanske har erfarenhet av föreningsliv men som framför allt vill bidra med sin kompetens i en, eller varför inte flera styrelser. Att finnas med i en styrelse på distans är en fin möjlighet att kunna göra skillnad på en annan ort där behovet av en lokalförening är stort.  Omfattningen är inte krävande och vi på Alzheimer Sverige finns ständigt i bakgrunden som hjälp och ryggdunkare. 

Vad säger du? Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Minsta åtagande

Utifrån den tid du känner att du kan bidra med

När och var sker uppdraget

På distans, vid behov

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans