Alzheimer Sverige — Linköping

Vill du vara med och förstärka Alzheimer Sverige Linköping?

Beskrivning

 
Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation med medlemmar och lokalföreningar runt om i Sverige. Med våra verksamheter vill vi bidra till en tryggare vardag och ett demensvänligare samhälle. Alzheimer Sverige stöttar och vägleder både de som är drabbade av demenssjukdom och anhöriga. 
 
Lokalföreningarna anordnar Café Minnesvärt, en plats där man möter andra i samma situation, byter erfarenhet och får nya kunskaper. Det anordnas aktiviteter som temakvällar, utflykter, föreläsningar och mötesplatser. 
 
Med värme och engagemang skapas fantastiska träffar och arrangemang. 
 
I Linköping söker vi nu efter personer som på olika vis vill vara delaktiga i denna fina ambition så att de blivande träffarna i Café Minnesvärt blir värdefulla.  Allt engagemang är betydelsefullt! Det kan vara närvaro vid arrangemangen, eller kanske är du en fena på att stödja föreningen med din datorvana, kanske är du intresserad av att finnas med i lokalföreningens styrelse, kanske arbetar du redan idag inom detta område och vill använda din fina kunskap, kanske känner du att du med din blotta närvaro och engagemang vill göra skillnad för någon annan? 

Naturligtvis tar vi hänsyn till den tid du har till förfogande.  Alzheimer Sverige finns hela tiden med i bilden som stöd och support för lokalföreningen. 
 
Tycker du att detta kan vara intressant för dig? Varmt välkommen att kontakta oss så kan vi tala vidare. 

Minsta åtagande

Omfattningen diskuteras med styrelsen utifrån den tid du har till förfogande

När och var sker uppdraget

Omfattningen diskuteras med styrelsen utifrån den tid du har till förfogande.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans