Inkludera fler genom att skriva tillgängliga volontärannonser

Bilder

Under Engagera Alla-projektet har våra ambassadörer gett feedback på uppdragsannonser på volontarbyran.org. Syftet var att bidra med insikter om hur föreningar kan tänka kring arbetet med tillgänglighet och hur uppdragsannonser kan formuleras för att bli så inkluderande som möjligt från ett tillgänglighetsperspektiv.

Volontärbyrån tror på ett samhälle där alla människor har samma möjlighet att engagera sig för det de tycker är viktigt. Förutsättningarna för människor att engagera sig ideellt ser dock tyvärr vitt skilda ut och där vill vi aktivt vara med och underlätta för de som vill hitta ett ideellt engagemang. Här kommer tips på hur er organisation kan tänka för att skriva mer tillgängliga annonser utifrån våra ambassadörers feedback. 

Ta med nödvändig information 

Samtliga ambassadörer lyfte vikten av att all relevant information för uppdraget framgår. En ambassadör beskrev hur det kan underlätta att veta så mycket information som möjligt i förväg för att kunna förbereda sig i god tid. Det beskrevs även som avgörande för om man valde att söka uppdraget eller inte. Ju tydligare du är i annonserna desto större är sannolikheten att volontärer som vill och kan vara med söker just era uppdrag. Tänk därför på att besvara viktiga frågor redan i annonstexten, även om mer information ges vid introduktionen. 

Var sker uppdraget? 

Att få så mycket information som möjligt om platsen där uppdraget sker, beskrevs som avgörande för många av ambassadörerna. Att inte veta om lokalerna kommer vara tillgängliga är något som kan bidra till en inledande osäkerhet. En ambassadör beskriver den tanken: 
“(...) det är såklart en tanke jag ställer mig hela tiden, kommer jag ens in eller blir jag funktionshindrad?” 
För att undvika att volontärer väljer bort uppdraget till följd av osäkerhet, förtydliga om uppdraget är på en specifik plats eller om platsen varierar. Skriv gärna ut adress och information om tillgänglighet, såsom närhet till busshållplats eller parkeringsmöjligheter. Det hjälper den som läser uppdraget att veta hur man kan ta sig dit och kan vara avgörande för personer som använder rullstol eller har nedsatt syn. Det kan också vara skönt att slippa behöva fråga om detta, utan att informationen finns där från början.  
“Är det anpassat för rullstol? Är jag i vägen med rullstolen om det är mycket folk?” 

När sker uppdraget och hur många timmar uppskattas uppdraget ta? 

Tydlighet kring hur mycket tid den frivilliga förväntas lägga på sitt uppdrag hjälper volontärer att veta om de har möjlighet att engagera sig hos er eller inte. För många volontärer med funktionsnedsättning underlättar det om man vet att uppdraget kan anpassas. Till exempel att börja med mindre uppgifter och öka ansvaret med tiden eller anpassa uppdragets tidsramar. En av ambassadörerna som har en CP-skada lyfte att just anpassning av ett uppdrag kan vara avgörande eftersom hens energinivåer varierar från dag till dag 
“För mig som har en CP-skada blir jag lättare trött pga. spasticitet, medicinering osv.” 

Tydlighet 

En annan tillgänglighetsaspekt ambassadörerna lyfte som viktig var att annonsen var tydlig och informationen lätt att förstå. Klarspråk innebär att texten är begriplig och lättläst. Klarspråk gör informationen tillgänglig för exempelvis personer med dyslexi, personer med annat förstahandsspråk, personer som har svårt med ord eller som känner sig trötta eller stressade. Exempel som lyftes var att använda styckesindelningar och tydliga rubriker. 

Tillgänglighet 

Flera av ambassadörerna lyfte information om tillgänglighet som mest avgörande för om de skulle söka uppdraget. Ta därför reda på vilken tillgänglighet ni kan erbjuda innan ni skriver annonsen. Om ni har möjlighet att erbjuda tillgänglighetsanpassningar som hörslinga, tillgänglig entré eller liknande så kan ni på Volontärbyråns förmedling använda tillgänglighetsboxarna som finns i formuläret när du lägger in ett uppdrag.  
Ni kan även använda fritextrutan för att beskriva hur ni jobbar med tillgänglighet, eller vilka möjligheter till extra stöd eller anpassningar ni kan erbjuda. Finns det möjlighet till extra stöd från föreningen inom uppdraget? Skriv det! Många personer med funktionsnedsättning kan vara oroliga för att inte få tillräckligt med stöd för att genomföra uppdraget. En av annonserna som använde sig av fritextrutan fick exempelvis denna feedback: 
“Det visar att de tar tillgänglighet på allvar och skulle jag söka volontärgig så är detta än mer lockande (...)” 

Så, när ni beskriver era uppdrag på volontabyran.org eller andra platser, tänk på att vara så tydlig som möjligt. Beskriv gärna:  
  • Vad uppgifterna går ut på och vad uppdraget leder till – Hur är man med och bidrar? 
  • Var och när uppdraget sker – Finns en specifik plats och tid? 
  • Hur många timmar uppdraget uppskattas ta – Finns det en minsta insats? 
  • Vilka som kan söka och vilka som är välkomna - Vilka kunskaper och erfarenheter behövs? 
  • Tillgängligheten - Kan jag ta mig till platsen, komma in i lokalen, delta på samma villkor som andra? 
Engagera Alla är ett treårigt projekt där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om projektet här.

Fler nyheter

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer.

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?