Stockholm

1825 – För unga vuxnas psykiska hälsa

1825 – För unga vuxnas psykiska hälsa

Beskrivning

Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Vi arbetar inom tre områden: stöd och psykoterapi, kunskapsutveckling och påverkansarbete. 

Vi bidrar till förändring genom att vara ett kunskapsnav och en terapimottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa. En stor del av det terapeutiska arbetet sker av ideella terapeuter som antagligen är legitimerade psykoterapeuter/psykologer eller basutbildade (steg 1) inom psykoterapi. Varje vecka träffar vi 150 unga vuxna i våra terapirum. Våra långsiktiga mål är: - Att unga vuxna mellan 18 och 25 år prioriteras i arbetet med att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa. - Att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd och behandling på unga villkor. - Att minska stigmatiseringen och öka kunskapen kring psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.