Stockholm

Alltid Sedd

Alltid Sedd

Beskrivning

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med feministisk grund. Föreningens grundläggande arbete syftar till att arbeta aktivt för ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen arbetar uppsökande gentemot ungdomar mellan 12-20 år som utsätter sig för sexuell exploatering på internet. Genom ett relationsbyggande förhållningssätt är målet att fånga upp ungdomen, fungera som ett stöd och i de fall där det är möjligt slussa vidare till lämpligt stöd som erbjuds av annan aktör i samhället.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.