Helsingborg

Brottsofferjouren, Helsingborg

Brottsofferjouren, Helsingborg

Beskrivning

Brottsofferjouren är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Uppgiften är att ge information, stöd och hjälp till den som utsatts för brott liksom stöd och hjälp inför och vid rättegång. Kontakten är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadslöfte.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Brottsofferjouren, Helsingborg

Är du vår nya stödperson?

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Mänskliga rättigheter
  • Social gemenskap
Plats Helsingborg, Höganäs, Bjuv
Fjärrarbete På distans