Falun

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

Beskrivning

Brottsofferjouren Sverige är ett förbundskansli för mer än 70 lokala brottsofferjourer i hela landet. Vi sköter administration, har hand om informationsmaterial, kommunikation, service och den nationella telefoncentralen. Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till. Vi driver dessutom en verksamhet som heter Stöd på eget språk, där vi erbjuder stöd på andra språk än svenska så att stödsökande har möjlighet att få hjälp på sitt modersmål.
Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor stöttar vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som vänder sig till oss genom att lyssna, ge stöd och råd, och bidra med information kring rättsprocessen. Varje år blir det tusentals möten med människor som just där och då kanske inte har någon annan att vända sig till. Ofta blir detta vändpunkten för den brottsutsatte.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.