Uppsala

Brottsofferjouren, Uppsala Län

Brottsofferjouren, Uppsala Län

Beskrivning

Brottsofferjouren stöttar och hjälper brottsdrabbade, anhöriga och vittnen att gå vidare i livet. Vi arbetar även förebyggande genom att informera i skolor och på företag, delta i nätverk, genomföra utbildningsinsatser, kontakta myndigheter och media samt uppmärksamma beslutsfattare på brottsoffrens situation med mera. Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag