Stockholm

Elektra Stockholm

Elektra Stockholm

Beskrivning

Elektra är en del av Fryshuset som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtyck. 

Vi erbjuder en plattform för unga att samtala om hedersnormer och arbetar förebyggande med utbildning och attitydpåverkande åtgärder samt opinionsbildande arbete. Vi utbildar och föreläser för yrkesverksamma, skolor, myndigheter och övriga aktörer som kommer i kontakt med utsatta unga. 

Ambassadörsutbildningen är en viktig del i Elektras verksamhet där unga möts, samtalar och tränas i att agera goda förebilder för andra unga. Programmet riktar sig till unga mellan 15 och 25 år som vill lära sig mer om hedersfrågor och mänskliga rättigheter. Deltagarna behöver inte själva ha varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck utan det viktigaste är att de brinner för frågan och vill bidra till att skapa en förändring. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Mårtensdalsgatan 2–8 (Fryshuset i Hammarby Sjöstad), 120 06 Stockholm

Har du någon fråga?

Kontakta Elektra Stockholm

Webbplats

fryshuset.se/verksamhet/elektra

Sociala Medier