Stockholm

Fältbiologerna

Fältbiologerna

Beskrivning

Vi är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund. Sedan 1947 har vi format både miljödebatten och nya generationer av miljösmarta medborgare. Hos oss får unga en relation till naturen och samtidigt verktyg för att organisera sig och påverka i samhällsdebatten. 
Vi åker på internationella klimattoppmöten, inventerar avverkningshotade skogar, fjällvandrar, utbildar unga i ledarskap, skriver debattartiklar och skapar en mötesplats för olika miljöintressen. Vårt största mål är att inspirera varandra till att inse att vi har makten att förändra världen.
Fältbiologerna bildades 1947 med fokus på naturstudier, så kallad fältbiologi. När miljöproblemen blev allt mer aktuella i Sverige tog Fältbiologerna plats som en av de mer radikala rösterna i frågan. Mycket av Fältbiologernas verksamhet går ut på att själv upptäcka sambanden mellan människa och natur.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag