Örebro

Föreningen Världsbutiken i Örebro

Föreningen Världsbutiken i Örebro

Beskrivning

Världsbutiken i Örebro arbetar för rättvis handel - med respekt för människa och
miljö. I vår världsbutik i Örebro hittar du varor från producenter i Afrika,
Asien och Latinamerika. Rättvis handel syftar till en handel med socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt ansvar som kan ge producenterna möjlighet 
att försörja sig, förbättra sina arbetsförhållanden samt investera i sin framtid.
Parallellt med försäljningen av varor arbetar vi med information och
utbildning om våra handelspartners och om global handel.
 
Världsbutiken drivs av en ideell förening. Föreningens arbete 
utförs helt av ideella krafter och innebär allt ifrån att stå i butiken 
till att engagera sig i arbete som marknadsföring, ledning och ekonomi.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.