Göteborg

Frivilligcentralen Knuten

En mötesplats för vardaglig medmänsklighet och ideellt engagemang

Frivilligcentralen Knuten

Beskrivning

Frivilligcentralen Knuten är en mötesplats för ideellt engagemang och vardaglig medmänsklighet dit allt är välkomna. Här pågår och skapas ständigt en mängd aktiviteter, nätverk, projekt och tillfälliga arrangemang utifrån deltagarnas och volontärernas gemensamma behov, intressen och förmågor. Det samlar människor med olika bakgrund utan kategoriserande, vilket är inkluderande, deltagarstyrd och unikt. Navet är vår föreningslokal med ca 30 pågående intressegrupper men det arrangeras också musikkaféer och utställningar med amatörer och lokala förmågor, grillkvällar runt skateparken, parkloppis, odling, möten kring bofrågor, barnkalas, utflykter och "grannskapstjänst".   

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.