Stockholm

Give it forward

Give it forward

Beskrivning

Riksorganisationen Give it forward har under de senaste tio åren främjat ideellt engagemang och ideellt deltagande genom att mobilisera tusentals unika individer i våra fysiska och digitala medlemsaktiviteter och mötesplatser. Remissarbete, påverkansarbete, opinionsbildning, ideellt engagemang och sociala innovationsprojekt är några exempel på hur vi bidrar till att flytta fram positionerna kring frågor som handlar om alltifrån jämlik hälsa, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämnare fördelning av makt och inflytande, samt jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet mm. Resultatet av att vi främjar individers 
deltagande i den demokratiska processen ger resultatet att individer som normalt inte får sin röst hörd kan påverka och göra skillnad på riktigt genom civila samhällets påverkansplattformar.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag

Adress

Sankt Göransgatan 84, 112 38 Stockholm

Webbplats

giveitforward.se/