Linköping

Hjärta till Hjärta

- vi återskapar värde

Hjärta till Hjärta

Beskrivning

Hjärta till Hjärta är en biståndsorganisation i med second hand-butiker i Östergötland som arbetar med materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta medmänniskor framförallt i de östra delarna av Europa. Genom nära kontakt med våra medarbetare i mottagarländerna ser vi till att hjälpen kommer fram till de som bäst behöver den. Hjälpverksamheten startade redan på 1960-talet och är sedan 1991 organiserad som en ideell förening.
Vårt arbete bygger på kristna värderingar och vi är övertygade om att alla människor är lika mycket värda. Vi arbetar med fokus på social omsorg, god utbildning, hållbar utveckling och ökad jämlikhet.  Med utgångspunkt i dessa fyra fokusområden jobbar Hjärta till Hjärta tillsammans med olika partnerorganisationer för en långsiktig förändring enligt vårt enkla och relationella motto – från hjärta till hjärta. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.