Linköping

Mag- och tarmföreningen i Östergötland

Mag- och tarmföreningen i Östergötland

Beskrivning

Mag- och tarmföreningen i Östergötland är en läns förening inom Mag- och tarmförbundet. Föreningen verkar för alla människor med mag- och tarmproblem. Eller med andra ord, alla som har funktionsstörning i matsmältningskanalen.
Föreningen verkar för att personer med mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom.
Som medlem i föreningen får du möjlighet att träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte och ny kunskap.
Vi arbetar också med att informera och påverka politiker, vården och samhället.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.