Stockholm

Mind

Mind

Beskrivning

Mind (Fd. Föreningen Psykisk Hälsa) är en en politisk och religiöst oberoende organisation som arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Detta sker främst genom kunskapsspridning om psykiska risk- och friskfaktorer. Vi arbetar för att påverka opinionen och relevanta samhällsinstanser att agera för hälsofrämjande åtgärder. Vi vill också bidra till öppenhet i frågor omkring psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Bevaka denna organisation

Adress

Kammakargatan 7, 11140

Telefonnummer

08-34 70 65

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://mind.se/