Göteborg

Naturskyddsföreningen, Göteborg

Naturskyddsföreningen, Göteborg

Beskrivning

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är Sveriges största natur- och miljöorganisation med över 220 000 medlemmar. SNF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Verksamheten bygger på medlemsavgifter och frivilliga bidrag från enskilda människor, företag och organisationer. Under demokratiska former arbetar vi regionalt i 23 länsförbund och lokalt i 275 kommunkretsar. Naturskyddsföreningen i Göteborg är en krets inom SNF med ca 7000 medlemmar. Inom kretsen finns ett antal arbetsgrupper, som jobbar med allt från trafikfrågor och planärenden av olika slag till naturfotografering.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.