Stockholm

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Beskrivning


Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till 25 år kan vara medlemmar. Vi är ett förbund av barn och unga för barn med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, ska efterlevas och respekteras.

Vi kämpar för att barn och ungas tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar i alla lägen. Vi är inte framtiden, vi är nu!

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag