Stockholm

Röda Korset Södermalm

Röda Korset Södermalm

Beskrivning

Röda Korset Södermalm är en av Stockholms största kretsar med många verksamheter. Till exempel lokal krisberedskap, second hand-butik, café, stöd till äldre och ofrivilligt ensamma, plåsterskola, läxhjälp, språkträning,  samhällsinformation, mentorskap till kvinnor i utsatthet, besök i häkten och förvar.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag