unknown

SCHYSST!

SCHYSST!

Beskrivning

SCHYSST! är en nystartad ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet inom Kvinnojouren Sigtuna, som främst riktar sig till ungdomar mellan 12-22 år. Vi bedriver vårt arbete utifrån verksamhetens två delar; stödverksamhet samt utåtriktat arbete. Stödverksamhet; Vi erbjuder ungdomar stöd genom vår chatt och mail dit ungdomar kan vända sig med frågor, funderingar eller olika problem. Vi agerar stöd men ger inte råd till ungdomarna. Istället arbetar vi för att ungdomarna själva ska komma fram till egna lösningar på de problem som tas upp med oss genom att ställa öppna frågor och tillhandahålla olika perspektiv samt hänvisa ungdomen vidare.
Utåtriktad verksamhet:Våldspreventivt arbete i form av föreläsningar och workshops med inriktning på vad våld, samtycke, normer etc. Informations- och kunskapsspridning.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Nymärsta Torg 6, 19530

Telefonnummer

0859119341

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.schysstungdom.se