Malmö

SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö är den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik.

SeniorNet Malmö

Beskrivning

SeniorNet Malmö verkar för att seniorer får information, utbildning och praktiskt stöd inom det digitala området samt att den digitala tekniken anpassas efter seniorers behov.

- Vår verksamhet främjar seniorers digitala delaktighet, förebygger social isolering och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

- Vår vision är ett jämlikt och hållbart digitalt samhälle för alla seniorer.

- Vår värdegrund är demokrati, jämställdhet och antidiskriminering. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.