Stockholm

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission

Beskrivning

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1853 har arbetat för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap. Vår viktigaste uppgift är att stötta människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag

Adress

Hesselmans torg 14, 131 06 Nacka

Har du någon fråga?

Kontakta Stockholms Stadsmission

Webbplats

www.stadsmissionen.se