Uppsala

The Challenge Group

The Challenge Group

Beskrivning

Föreningens syfte är att sprida kunskap kring och väcka debatt om Förenta Nationernas säkerhetsråd, mer specifikt användande av vetorätten.

The Challenge Group driver ett kampanjprojekt – Stop Illegitimate Vetoes – som syftar till att sprida information om säkerhetsrådets roll och hur missbruket av vetorätten påverkar konflikter runt om i världen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och grundar sina ideal i FNs mänskliga rättigheter. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.