Stockholm

Treskablinoll Sverige

Treskablinoll Sverige

Beskrivning

Treskablinoll

Alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp - men för lågt räknat tre barn i varje klass är det inte så. Vi kämpar för att dessa tre ska bli noll. Treskablinoll är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vars syfte är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp mot barn i Sverige.  


Verksamheten vägleds av barnkonventionens bestämmelser och principen om barnets bästa. Vår värdegrund bygger på allas lika värde, jämställdhet, mångfald samt människans rätt till sin egen kropp, sina tankar och värderingar. Treskablinoll verkar aktivt för det nationella arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Främst relaterar verksamheten till mål 3, Hälsa och välbefinnande genom insatser mot psykisk ohälsa, men även mål 5, jämställdhet genom insatser mot övergrepp mot flickor och unga kvinnor och mål 16, fredliga och inkluderande samhällen genom insatser mot sexuell utnyttjande av barn. 

I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer, jurister och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar Treskablinoll brottsförebyggande och utbildande insatser så som Förskolebrevet, Grundskolebrevet och Idrottsbrevet. Vi skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket och bedriver påverkansarbete för att synliggöra problemet och ställa krav på strukturella systemförändringar.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.