Stockholm

Unga Allergiker

Unga Allergiker

Beskrivning

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller överkänslighet.
Unga Allergiker är en organisation för unga, av unga. Vi tror på ett samhälle som är tillgängligt för alla. Vi vill göra skillnad för barn och unga med astma och allergi. Vår vision är ett samhälle där astma och allergi inte är begränsande!
Unga Allergiker anordnar mycket aktiviteter, t.ex. läger, träffar med gokart/lasergame, fika, pyssel och konferenser. Vi bedriver påverkansarbete och sprider kunskap. 
Våra medlemmar finns i lokalföreningar runt om i landet och är de som anordnar träffarna lokalt. Föreningarna arbetar självständigt och knyts samman genom en förbundsstyrelse och ett kansli.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.