Så startar du en egen förening

Bilder

Visste du att varannan person du möter på gatan är ideellt engagerad? Och visste du att två tredjedelar av alla i Sverige är medlem i minst en förening? Medlemskapet kan innebära allt från att du endast betalar medlemsavgift till en organisation du stöttar, till att du sitter i styrelsen eller själv anordnar aktiviteter. Föreningar kan syssla med en massa olika saker, som sport, kultur eller politik, men det som olika föreningar har gemensamt är att de drivs ideellt utan vinstsyfte. Föreningarna kan verka lokalt, nationellt eller internationellt. Det enda som krävs för att starta en förening är minst tre medlemmar som har en idé de vill engagera sig i och att de tillsammans utser stadgar och styrelse.

Varför ska du starta en förening? 

1.     Superbra för demokratin!

 Det finns många fördelar med att starta en förening. Till att börja med är det en möjlighet att få göra något meningsfullt för sig själv och för samhället i stort. Ideellt engagemang är en stor del av den demokratiska grunden som Sverige står på, och genom att engagera sig ideellt fortsätter vi att bidra till ett demokratiskt samhälle. 

2.     Häng med dina kompisar! 

En annan fördel med att engagera sig ideellt är den sociala aspekten. Det är ett grymt sätt att få engagera dig för något du brinner för tillsammans med andra som intresserar sig för samma sak. Du kommer att träffa nya kompisar och lära känna en massa människor som du kanske aldrig hade träffat annars. 

3.     Du lär dig nya grejer! 

Du kommer att lära dig en massa saker när du får chans att utveckla och engagera dig i ditt intresse. Du kommer att lära dig att planera och ta beslut tillsammans med andra, och du lär dig mer om ekonomi, kommunikation och ledarskap. Att starta och/eller vara engagerad i förening är också en merit som du kan skriva på ditt cv för framtida jobbansökningar. 

Det finns många sätt att engagera sig på – självklart kan du starta en diskussionsgrupp eller möta dina vänner för yoga en gång i veckan utan att ni behöver vara en förening. Men det finns en del fördelar med föreningsformen, eftersom det finns färdiga förhållningsregler som stärker demokratin i gruppen. Dessutom ger det möjlighet att söka bidrag för att finanseria verksamhetens aktiviteter och liknande. Föreningsformen finns som ram för ett hållbart engagemang över tid.

Hur gör du då för att starta en förening?

Vi har sammanfattat det i tre steg: 

·       Steg 1: Formulera syfte och mål med föreningen 
·       Steg 2: Utse styrelse och medlemmarnas roll 
·       Steg 3: Planera finansiering av föreningen

Kika igenom denna snabba presentation om hur du gör, eller läs om varje steg här nedanför.
Powerpoint- så startar du förening.pdf
 

Kom igång!

För att sätta igång detta arbete kan ett nybildningsmöte vara bra att ha, det vill säga ett möte där ni tillsammans går igenom de tre stegen som krävs för att starta förening. En rekommendation är att ni vid varje möte skriver ner vad som sägs på mötet. Det kallas att föra protokoll. Protokoll är viktigt för att ni i föreningen vid ett senare tillfälle ska kunna gå tillbaka till vad ni sagt och bestämt. 

Steg 1: Syfte 

Det första steget i att bilda förening är att formulera föreningens syfte och ändamål. Varför startar ni föreningen och vad ni vill åstadkomma med er verksamhet? Föreningens syfte och mål skrivs in i det som kallas föreningens ”stadgar”. Genom att formulera stadgar kommer medlemmarna i föreningen överens om en gemensam riktning som de sedan kan gå tillbaka till för att på så sätt se hur och om målet uppnåtts över tid. Det kan också vara en gemensam utgångspunkt om ni inte kommer överens eller behöver hantera konflikter. 
Läs gärna mer om stadgar och hur du bildar förening HÄR
Ett tips är att titta på andra ideella föreningars stadgar för inspiration. 
Ert mål med föreningen kan vara att driva en specifik samhällsfråga, arrangera ett kulturevent, samla in pengar till välgörenhet, hjälpa barn med läxor eller bättre hälsa för äldre. Det viktigaste är att det är ett engagemang som du genuint brinner för och att ni kommer överens i föreningen om hur ni också ska jobba för att nå målen och uppnå ert syfte. Kommer ni att arbeta med ett större projekt eller flera mindre, vilken målgrupp riktar ni er till och vad finns det för olika aktiviteter? Det är viktigt att alla medlemmar känner till syftet och målen med er förening. 

Steg 2: Medlemmar och styrelse 

Det andra steget i att starta förening handlar om att bestämma vilka som är medlemmar, hur ni ska hitta fler medlemmar och vilka som sitter i styrelsen i er förening. För att räknas som förening bör ni vara minst tre medlemmar, och även klargöra vad det innebär att vara medlem hos er. 
Ett annat kriterium för att vara förening är att ni måste utse en styrelse, det vill säga en grupp personer som finns till för att ta viktiga beslut för er förening. Medlemmarna är med och bestämmer hur många som ska sitta med i styrelsen samt är med och röstar fram vilken person som ska ta vilken roll i styrelsen. De vanligaste rollerna i en styrelse är ordförande, sekreterare och kassör. Ordföraren är den personen som leder styrelsen, sekreteraren skriver anteckningar på möten och avstämningar, och kassören sköter föreningens ekonomi. Om målet är att växa som förening och hitta fler medlemmar så behöver det också finnas en strategi för hur ni rekryterar fler medlemmar. 

Steg 3: Finansiering 

Det tredje steget i att bilda förening är att planera och ta beslut kring er förenings ekonomi. En av många fördelar med att bilda förening är möjligheten till att söka bidrag. Bidragen kan sökas hos kommuner, stiftelser, fonder, Skatteverket och även som projektpengar från olika verksamheter. Som förening kan ni ta ut en medlemsavgift från medlemmarna som kan bidra till förenings ekonomi. Finansieringen kan bekosta lokaler eller andra verktyg och material som är relevant för just er förening och dess syfte. Ni bör komma överens om rutiner för ekonomin i er förening men där kassören är den med störst ansvar för föreningens ekonomi.  Det kan vara bra att göra en budget som innefattar planerade intäkter, utgifter och andra ekonomiska händelser.  

När ni startar förening är det viktigt att kolla upp om ni behöver ett organisationsnummer. Det behövs om ni till exempel vill starta bankkonto, söka bidrag eller hyra lokal. Organisationsnummer ansöker ni om genom blankett på Skatteverkets hemsida. Har ni tjänster som ni tar betalt för behöver ni registrera er för moms och F-skatt. Om ni väljer att ge lön till någon anställd i föreningen, behöver ni också registrera er som arbetsgivare hos Skatteverket. 

 Mer att läsa och lära 

Det finns såklart en massa mer att läsa om att bilda förening och många organisationer har tagit fram superbra material. Lär dig mer om att starta förening, söka bidrag, styrelsens roll och hur man formulerar stadgar – vi har samlat länkar här: 

·       Ny i förening- Sensus 
·       Startkit- Vi unga 
·       Det finns en massa föreningar i Sverige, kanske vill du engagera dig i en som redan finns istället för att starta en egen? Gå in på Volontärbyrån och sök bland hundratals volontäruppdrag i hela Sverige!

 Publikationen har tagits fram med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Innehållet reflekterar enbart åsikterna hos författarna. MUCF kan inte hållas ansvarig för informationen i publikationen eller hur den kan komma att användas.