Frivillig Väntjänst — Stockholm

Bidra till att minska ofrivillig ensamhet- Bli besöksvolontär!

Beskrivning

Frivillig Väntjänst har funnits i över 60 år och verksamheten är fortfarande och kanske mer än någonsin viktig och betydelsefull!

Frivillig Väntjänst (FV) är en organisation som förmedlar volontärer som stöd och sällskap till äldre och personer med funktionsvariationer inom Stockholms stad. FV bidrar därmed till att minska ofrivillig ensamhet och även till förhöjd livskvalitet och hälsa samt en meningsfull tillvaro för såväl hjälpsökande som volontärer.

Frivillig Väntjänsts vision är att vi ska bidra till ett medmänskligare samhälle.
Som volontär i FV bidrar du till ökad trygghet i människors vardag genom respekt, engagemang och medmänsklighet.

Vi söker nu efter besöksvolontärer som vill sätta guldkant på tillvaron för en medmänniska, genom att t.ex. hälsa på och fika, samtal eller gå på en promenad tillsammans, efter behov och önskemål.
 
Att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet är viktigt eftersom den typen av ensamhet har en negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan. Genom våra insatser går det att förebygga och motverka de negativa effekterna som ofrivillig ensamhet kan innebära. Det kan i sin tur ge äldre personer och våra volontärer en bättre hälsa och ökad livskvalitet, alla blir de sedda och hörda. 

De insatser och möten som FVs volontärer skapar, för och med våra hjälpsökande, leder till effekter som inte går att kvantifiera och mäta med siffror och statistik. Istället blir det resultat som man inte kan ta miste på när de upplevs. 

Din insats kommer att göra stor skillnad för en medmänniska!
Läs gärna mer på vår hemsida. Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

Två-fyra träffar/besök per månad.

När och var sker uppdraget

Regelbundna besök i hemmet efter överenskommelse, vanligen en gång per vecka eller varannan vecka, inom Stockholm stad. Besöken brukar vara i cirka 1 - 2 timmar.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen