Röda Korsets Ungdomsförbund, Karlstad — Karlstad

Bli Verksamhetsledare för plugghjälpen i RKUF Karlstad!

Beskrivning

Du behövs! Volontärer är grunden i vår organisation. Som volontär hos oss är du del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det är ett av världens största humanitära nätverk. Vi är en organisation där medlemmar bestämmer. Vi har både fysiska och digitala verksamheter som bidrar till ökad humanitet och medmänsklighet. Vi vill att barn och unga ska ha en trygg vardag och vi vill se till att deras rättigheter möts!

Om uppdraget

Röda Korsets Ungdomsförbund i Karlstad startar en studiegrupp i samarbete med Ungdomens hus i Karlstad.
Alla barn och unga ska ha samma möjlighet att klara sin skolgång och studier. Genom vår plugghjälp får äldre barn och unga inte bara hjälp med sina studier och andra personer att plugga med. De blir även sedda och uppmärksammade. Plugghjälpen är en trygg och social mötesplats för äldre barn och unga mellan 16-25 år.

Uppdraget som verksamhetsledare innebär att du tillsammans med en grupp volontärer:
 • Hjälper äldre barn och unga med sina studier i den mån du kan – du förväntas inte vara en utbildad pedagog! Snarare är gruppens syfte att skapa en social gemenskap.
 • Leder ett team av frivilliga att bedriva verksamheten för barn och unga
 • Ansvarar tillsammans med lokalföreningsstyrelsen för planering, schemaläggning och rutiner i verksamheten 
 • Har delansvar i rekrytering, bemanning, inskolning och frivilligvård
 • Har delansvar i finansiering och budgetering av verksamheten

Som verksamhetsledare i Plugghjälpen:

 • Får du erfarenhet av att arbeta med barn och unga i åldern 16-25 år. Stödet riktar sig i första hand till gymnasieelver.
 • Får du möjlighet att utveckla dina pedagogiska kunskaper.
 • Träffar du andra unga människor som brinner för barn och ungas rättigheter.
 • Är du med och gör skillnad för barn och unga i ditt område.
 • Blir du del av den globala rödakors- och rödahalvmånerörelsen.
 • Får du utbildning från Röda Korsets Ungdomsförbund (obligatorisk)
 • Får du hjälp och stöttning av såväl lokalföreningsstyrelse och erfaren personal på Röda Korsets Ungdomsförbund
 • Får du verktyg i form av riktlinjer, handböcker, checklistor, etc.

Vi söker dig som:

 • Vill jobba för att stärka äldre barn och ungas självkänsla och öka deras möjligheter att klara sina studier.
 • Har ett intresse för barn och ungas rättigheter.
 • Är en bra ledare
 • Är van att ta mycket ansvar
 • Kan arbetsleda och delegera
 • Kan skapa och införa rutiner
 • Är en bra och noggrann planerare
 • Är öppen, lyhörd och tålmodig
 • Kan inspirera och motivera andra
 • Är tillgänglig 1-2 torsdagar i månaden mellan klockan 16.30-18.30
 • Vi uppmuntrar dig mellan 16-30 år att söka! Stödet riktar sig i första hand till gymnasieelver.
 • Uppdraget gäller för minst en termin
 • Det finns möjlighet att avancera till styrelseuppdrag eller nationella uppdrag i framtiden.

Inga förkunskaper krävs, med nyfikenhet och engagemang i frågorna kommer du långt. Det enda kravet är att du är under 31 år. Du är varmt välkommen att höra av dig med dina frågor om uppdraget, och dina idéer.

Kom som du är - vi lär oss tillsammans!

Minsta åtagande

1-2 torsdagkvällar i månaden mellan kl 16.30-18.30

När och var sker uppdraget

På Ungdomens hus i Karlstad

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen