Brottsofferjouren Stockholm-Gotland. Verksamhetsområde: Norrort och Innerstaden — 3 platser

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland söker volontärer!

Spara

Beskrivning

Att bli utsatt för ett brott kan hända var som helst, vem som helst och när som helst. 
Vi söker fler volontärer som vill engagera sig genom att ge stöd åt brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Ett volontäruppdrag inom Brottsofferjouren är spännande, lärorikt och meriterande. Alla volontärer erbjuds en grundutbildning på 30 studietimmar plus praktik, fortlöpande utbildning, volontärträffar och handledning.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Som volontär i Brottsofferjouren ger du medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga, du arbetar antingen som stödperson eller som vittnesstöd. Om du efter en tid känner att du vill kombinera de uppdragen går det bra efter ett utvecklingssamtal med närmaste samordnare. 

Som stödperson stödjer du brottsoffer via samtal, men även erbjuder samtalsstöd på plats våra lokaler. Du ger information, stöd och rådgivning kring rättsprocess, myndighetskontakter mm, med personens önskemål och behov som utgångspunkt. Det kan bli både korta och långa kontakter helt beroende på den hjälpsökandes behov.  Det är ett medmänskligt stöd som i första hand innebär hjälp till självhjälp. 

Som vittnesstödjare på tingsrätten finns du till hands på Attunda eller Norrtäljes tingsrätt och hjälper vittnen, målsägande samt anhöriga med praktisk information och stöd i samband med en brottmålsrättegång, uppdraget sker på vardagar under dagtid. Här är det främst korta direkta kontakter i vänthallen på tingsrätten. Du kan, utöver det, även behöva finnas till hands att följa med som ett stöd in under förhandlingen, när ett sådant uppdrag efterfrågas. Det finns även möjligheter för vittnen att "förboka" ett vittnesstöd som sällskap/ stöd före, under och efter förhandlingen. 

Välkommen in med din ansökan! 

Minsta åtagande

Du ska kunna avsätta 8 timmar i månaden och har möjlighet att stanna med oss minst 1 år. Utöver detta kommer tid för fortbildning, volontärträffar samt tid för handledning och utvecklingssamtal. Du ska ha fyllt 20 år och vi begär ett utdrag ur polisens belastningsregister. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget, då inga speciella förkunskaper krävs. Du får givetvis all nödvändig utbildning gratis och under din tid som volontär erbjuder vi kontinuerlig handledning och fortbildning.

När och var sker uppdraget

På plats i Attunda/Norrtälje tingsrätt under dagtid som vittnesstöd samt hemifrån/kontoret i Sollentuna under valfri tid som stödperson.

Platser

  • Stockholm
  • Norrtälje
  • Sollentuna

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen